اهداف تشکیل ‌نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۳ کد : ۴۶۱۴ اخبار تصویری اخبار و اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۱۲
اهداف تشکیل ‌نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

اهداف تشکیل ‌نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

بر اساس مصوبه شماره .1368‌دش مورخ 69.4.28 شورای عالی انقلاب فرهنگی "‌نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها" با این اهداف تشکیل می‌شود:
1. توسعه و تعمیق آگاهیها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزشهای اسلامی.
2. ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه‌ها و رشد فضایل اخلاقی در دانشگاهیان
3. رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه
4. حمایت و هدایت فکری تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی
5. حاکمیت بخشیدن به ارزشهای اسلامی و انقلابی در سطوح اجرایی و علمی
6. مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فکری
7. تقویت پیوند حوزه و دانشگاه